Iranian Lifting Databank - Cranes, Forklifts & Slings
0 امتیاز

پرمیت چیست؟

سوال شده در لیفتراک ها توسط

1 پاسخ

یک سند رسمی و مجاز است که الزامات - شرایط و احتیاطات موردنیاز را برای انجام فعالیت هایی که خطرات بالقوه خاصی دارند بیان میکند 

WWW.PHQ.IR

پاسخ داده شده توسط
1,258 سوال
725 پاسخ
25 دیدگاه
547 کاربر