Iranian Lifting Databank - Cranes, Forklifts & Slings
0 امتیاز

روش بارگیری قالبی  چیست؟

سوال شده در لیفتراک ها توسط

1 پاسخ

معمولی ترین روش بارگیری لیفتراک است 

در این روش به علت نا پایداری ردیف های بالایی بارهای چیده شده باید این بار هارا به کمک سیم بکسل -تسمه و روش های دیگر به طور محکم بست و مهار کرد .

پاسخ داده شده توسط
1,258 سوال
725 پاسخ
25 دیدگاه
547 کاربر